கும்ப இராசி அன்பர்களே...  

    கடந்த வாரத்தைவிட இந்த வாரம் பொருளாதார வளர்ச்சி நன்றாக இருக்கும். எதிர்பார்த்த இடத்திலிருந்து நன்மைகள் கிடைக்கும். வீட்டு மனை வாங்குவதற்கு யோகம் உள்ளது. சிலருக்கு வெளிநாட்டில் வேலை கிடைக்க வாய்ப்பு உள்ளது. அரசாங்க உத்தியோகமும் அமையலாம். திருப்பதி பெருமாளை வணங்குங்கள்.
Powered by bhakthiplanet.com
BACK