மீன இராசி அன்பர்களே ...  

    சொந்த வீடு வாங்க வேண்டும் என்று விரும்பியவர்களின் விருப்பம் நிறைவேறும். திருமண வரன் தேடி வந்தவர்களுக்கு வரன் அமையும். குழந்தை பாக்கியத்தில் தடை இருந்தவர்களுக்கு குழந்தை செல்வம் கிடைக்கும். அரசாங்க உத்தியோகம் எதிர்பார்த்திருந்தவர்களுக்கு அரசாங்க வேலை கிடைக்க அதிக வாய்ப்பு உள்ளது. ஸ்ரீபிரத்தியங்கிராதேவியை வணங்குங்கள்.
Powered by bhakthiplanet.com
BACK