மேஷ இராசி அன்பர்களே...    

    நண்பர்களால் நன்மை நடக்கும். உத்தியோகத்தில் உயர்பதவி எதிர்பார்த்து இருந்தவர்களுக்கு அந்தஸ்தான பதவி கிடைக்கும். திருமண வயதில் உள்ளவர்களுக்கு திருமணம் அமையும். உடல்நலன் சீராக இருக்கும். பணவரவில் குறை இருக்காது. ஸ்ரீமாங்காடு காமாட்சி அம்மனை வணங்குங்கள்..
Powered by bhakthiplanet.com
BACK