மேஷ இராசி அன்பர்களே...    

    வெளிநாட்டு தொடர்புகள் லாபம் தரும். வியபாரத்தில் போட்டியை சமாளிக்க வேண்டியது வரும். இருப்பினும், பண வரவு நன்றாக இருக்கும். ஏதேனும் சின்ன அளவிலாவது சொத்து வாங்குவீர்கள். மார்கெட்டிங் துறையில் இருப்பவர்களுக்கு நல்ல வாரம். ஸ்ரீஇராமரை வணங்குங்கள்.
Powered by bhakthiplanet.com
BACK