கன்னி இராசி அன்பர்களே...  

    வியபார விருத்தி தொடர்பான உங்கள் முயற்சிகள் வெற்றி தரும். மேலும் எந்த விஷயமாக இருந்தாலும் வெற்றிகரமாக முறியடிப்பீர்கள். உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்களுக்கு வேலை பளூ அதிகம் இருக்கும். வெளிநாட்டு நண்பர்களின் உதவி பெறுவீர்கள். முருகப் பெருமானை வணங்குங்கள்.
Powered by bhakthiplanet.com
BACK